Aerial. Surf beach Hiriketiya, Dikwella, Sri Lanka.

Hiriketiya Beach